Skip to content

Aby jednak zastosowanie budownictwa uprzemyslowionego bylo ekonomicznie uzasadnione

2 lata ago

228 words

Aby jednak zastosowanie budownictwa uprzemysłowionego było ekonomicznie uzasadnione, wymaga ono właściwych warunków stosowania i racjonalnej realizacji na wszystkich etapach, a więc na etapie projektowania, produkcji elementów, transportu i montażu oraz robót wykończeniowych. Tymczasem praktyka wskazuje, że nie zawsze budownictwo to jest traktowane kompleksowo, że czasami uważa się za sukces zmniejszenie pracochłonności w zakresie stanu surowego obiektu na placu budowy, pozostawiając stan wykończeniowy w warunkach niemal odpowiadających budownictwu tradycyjnemu, że wreszcie nieraz produkcję elementów wykonuje się w warunkach niewiele korzystniejszych niż na budowie, podnosząc tym samym koszt elementów prefabrykowanych i obniżając techniczną ich wartość. Pierwsze osiedla budowlane w Polsce metodą uprzemysłowioną datują się od roku 1955 (Nowa Huta, Warszawa, Poznań – domy wielkoblokowe). Od tego czasu rozwój budownictwa uprzemysłowionego w Polsce poszedł szybko naprzód i znajduje się już obecnie na poziomie przodujących osiągnięć krajów uprzemysłowionych. Podstawowy błąd na początku wprowadzania uprzemysłowienia budownictwa leżał w tym, iż zdawało się, że samo przeniesienie wykonania budowy z placu budowy na inne miejsce (gdzie produkuje się poszczególne elementy) i ograniczenie wznoszenia budowy tylko do montażu gotowych elementów – będzie decydujące dla efektywnych wyników pod każdym względem, a więc nie tylko technicznym, lecz także i ekonomicznym. [patrz też: podłoga drewniana, nadproża prefabrykowane, brico puławy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico puławy nadproża prefabrykowane podłoga drewniana