Skip to content

Bledy konstrukcyjne pierwszych budowli uprzemyslowionych, polegajace na niedostatecznej znajomosci specyfiki tych obiektów, sa juz coraz rzadsze

2 lata ago

241 words

Błędy konstrukcyjne pierwszych budowli uprzemysłowionych, polegające na niedostatecznej znajomości specyfiki tych obiektów, są już coraz rzadsze. Pierwszy etap rozwojowy budownictwa uprzemysłowionego, cechujący się znaczną żywiołowością i intuicją w działaniu, wydaje się być zakończony, rozwój obecny jest coraz bardziej oparty na dogłębnych badaniach naukowych obejmujących wszystkie czynniki, od których rozwój tego specyficznego budownictwa jest uzależniony. Klasyfikacja konstrukcji stosowanych w budownictwie uprzemysłowionym ulega zmianom, łącznie z coraz liczniejszymi i coraz bardziej różniącymi się rozwiązaniami. Ponieważ realizacja budownictwa uprzemysłowionego nierozdzielnie związana jest ze stosowaniem metody pracy równomiernej, dlatego orientacyjna ocena cech organizacyjnych poszczególnych form konstrukcyjnych budynków uprzemysłowionych powinna przede wszystkim dotyczyć określenia możliwości wprowadzenia do ich realizacji tej wła śnie metody, a w szczególności najbardziej efektywnej jej formy wyrażającej się stosowaniem ciągów organizacyjnych cykliczno-rytmicznych. Przy ocenie poszczególnych form konstrukcyjnych budynków uprzemysłowionych należy zwracać uwagę nie tylko na warunki realizacji całości budynku, ale również na warunki, jakie towarzyszą poszczególnym czynnościom produkcyjnym, jak produkcja elementów, ich transport, roboty ziemne i fundamentowe, montaż elementów, roboty wykończeniowe itp. Spośród licznych kryteriów orientacyjnej oceny organizacyjnej poszczególnych form uprzemysłowienia można wymienić: a) jednorodność elementów co do wielkości, formy oraz ciężaru, która przyczynia się do ujednolicenia czasu produkcji tych elementów oraz ich montażu; [przypisy: podłoga drewniana, brico piła, pb architektura ]

Powiązane tematy z artykułem: brico piła pb architektura podłoga drewniana