Skip to content

Gdy ciasto skalne sklada Sie ze szkliwa

2 lata ago

111 words

Gdy ciasto skalne składa Się ze szkliwa, mamy do czynienia ze strukturą szklisto-porfirową. Struktura szklista występuje wtenczas, gdy magma wskutek szybkiego zastygania tworzy masy nie skrystalizowane w postaci szkliwa, (obsydian, smołowiec). Struktura skał osadowych nosi nazwę klastycznej. Odmianami struktury . klastycznej zależnie od wielkości ziarn skały są: struktura psefitowa, charakterystyczna dla skał klastycznych o wielkości ziarn powyżej 2 mm (konglomeraty i brekcje) oraz dla luźnych mas (żwiry; i żwirki) , struktura psammitowa, charakterystyczna dla piaskowców i piasków o ziarnie do 2 mm oraz struktura pelitowa, charakterystyczna dla osadów klastycznych bardziej gruboziarnistych od iłów, a drobniejszych od piasków i piaskowców. [podobne: mrówka białobrzegi, olx lubuskie, olx chełm ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka białobrzegi olx chełm olx lubuskie