Skip to content

Krystaliczna struktura skal metamorficznych

2 miesiące ago

126 words

Krystaliczna struktura skał metamorficznych nosi nazwę krystalo-blastycznej i wykazuje wiele odmian. Wytrzymałość skały, zwłaszcza wytrzymałość na ściskanie, zależy od sposobu spojenia składników. Skały o strukturze krystalicznej mają zwykle większą wytrzymałość niż skały o strukturze klastycznej, W skałach o strukturze klastycznej wielkie znaczenie mają lepisze. Najważniejsze rodzaje tekstur dla poszczególnych grup skał przedstawiają się następująco. W niektórych skałach składniki rozrzucone są bezładnie (bezkierunkowo), w innych natomiast pewne składniki np. blaszkowe, grupują się w określonych płaszczyznach, przeważnie mniej lub więcej równoległych do siebie. Tekstura warstwowa jest właściwa skałom metamorficznym i wielu osadowym. [hasła pokrewne: warstwy stropodachu, kalkulator styropianu, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator styropianu tarasola ceny warstwy stropodachu