Skip to content

Najlepsza forma kontroli przebiegu robót powstaje w przypadku zastosowania na budowie metody operatywnego zarzadzania dyspozytorskiego

2 lata ago

155 words

Najlepsza forma kontroli przebiegu robót powstaje w przypadku zastosowania na budowie metody operatywnego zarządzania dyspozytorskiego. Dlatego też na budowach realizowanych metodą pracy równomiernej posługiwanie się tą metodą w oparciu o operatywne tygodniowo-dobowe harmonogramy stanowi warunek nieodzowny. Niewątpliwie jedną z podstawowych przyczyn niedostatecznego stosowania w budownictwie metody pracy równomiernej w jej ścisłym znaczeniu (a nie np. wyrażającej się równomiernością list płacy na budowie), są trudności organizacyjne związane z wprowadzeniem tej metody w praktyce. Trudności te są jednak rekompensowane przez rytmiczność produkcji i unikanie tym samym szturmowszczyzny. Realizowane obecnie intensywnie w skali krajowej koncentracje budownictwa oraz bilansowanie środków produkcji z planem inwestycyjnym zapobiegają nadmiernemu rozpraszaniu budownictwa oraz występowaniu ciągłych braków materiałowych, przyczyniają się w sposób zasadnic zy do stworzenia warunków umożliwiających realizację inwestycji przy zastosowaniu metody pracy równomiernej (rytmicznej). [więcej w: extradach szczecin, brico grzejniki, brico kołobrzeg ]

Powiązane tematy z artykułem: brico grzejniki brico kołobrzeg extradach szczecin