Skip to content

Naroza scian zakoncza sie ksztaltkami o krawedzi zaokraglonej

2 lata ago

138 words

Naroża ścian zakończa się kształtkami o krawędzi zaokrąglonej. Wykonanie okładziny wewnętrznej, np. z płytek ze szkła surowego, jest prostsze aniżeli okładziny zewnętrznej. Przed przystąpieniem do układania należy ścianę oczyścić szczotkami drucianymi i dobrze zmoczyć wodą. Szkło zamocowuje się na zaprawie wapiennej z niewielkim dodatkiem cementu. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, ażeby wystarczyła na pewną powierzchnię okładziny. tworzącą całość. Każda zmiana stosunku składników zaprawy uwidoczni się w odcieniu przebijającym przez szkło. Zaprawę narzuca się na ścianę pod każdą płytkę i osobno na płytkę, następnie przyciska płytkę do ściany, dosuwając do poprzedniej lub też pozostawiając przerwę między nimi. [przypisy: tarasola ceny, olx leszno, extradach szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: extradach szczecin olx leszno tarasola ceny