Skip to content

OKRESLANIE STOPNIA UPRZEMYSLOWIENIA BUDOWNICTWA

2 lata ago

190 words

OKREŚLANIE STOPNIA UPRZEMYSŁOWIENIA BUDOWNICTWA. Jednym z podstawowych i niełatwych problemów budownictwa uprzemysłowionego, bez którego nie można obiektywnie śledzić postępów wzrostu czynności przemysłowych w rozwoju budownictwa uprzemysłowionego, jest określenie stopnia uprzemysłowienia obiektów uprzemysłowionych. Sposoby klasyfikacyjne określenia stopnia uprzemysłowienia, stosowane na początku rozwoju budownictwa uprzemysłowionego, polegające na bezpośrednim zaliczeniu danej budowli według jej cech zewnętrznych do jednego z góry założonego stopnia uprzemysłowienia (1, 2, 3 stopień), jak również takie określenie uprzemysłowienia, jak pełne, całkowite itp. powinny być na obecnym etapie rozwojowym – jako najczęściej mylne – zarzucone na rzecz określeń analitycznych opartych na jednolitej metodyce obliczania. Podstawową zasadą, którą powinno się stosować przy określaniu stopnia uprzemysłowienia obiektów, jest odnoszenie tego sto pnia do całości robót związanych z wzniesieniem tych obiektów, a nie jak to czyni się najczęściej, tylko do robót budowlano-montażowych, a czasami nawet tylko dla części nadziemnej, z pominięciem fundamentów i części podziemnej. [hasła pokrewne: tarasola ceny, brico gubin, tarasola ceny drewniana ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gubin podłoga drewniana tarasola ceny