Skip to content

Pod lby srub podlozone sa podkladki zeliwne lub stalowe

2 miesiące ago

155 words

Pod łby śrub podłożone są podkładki żeliwne lub stalowe. Rozmieszczenie zespołów pompowych w hali maszyn powinno zapewme bezpieczeństwo obsługi, swobodny montaż i demontaż oraz możność ustawienia w przyszłości dodatkowych zespołów. Odległość pompy od ściany lub od sąsiedniego zespołu powinna umożliwiać wymontowanie wału. Szerokość przejścia między zespołami nie powinna być mniejsza niż 1,0 m przy silnikach na niskie napięcie i 1,2 m – przy wysokim napięciu. Odległość zespołu od tablicy rozdzielczej lub innego urządzenia elektrycznego powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m. Urządzenia pomocnicze, jak pompy próżniowe, zbiorniki wodno-powietrzne itd. mogą być umieszczone w rogach hali. Hala maszyn dla zespołów o ciężarze > 300 kG powinna być wyposażona w dźwigi odpowiedniej nośności, które powinny być zainstalowane przed rozpoczęciem montażu maszyn. [podobne: dobór naczynia wzbiorczego, warstwy stropodachu, pb architektura ]

Powiązane tematy z artykułem: dobór naczynia wzbiorczego pb architektura warstwy stropodachu