Skip to content
3 tygodnie ago

187 words

Przez ogrzewanie lub zastosowanie innych metod można go poddawać dalszej polimeryzacji otrzymując w rezultacie ostateczny produkt polimeryzacji – polimer u, Dalsza polimeryzacja przejściowego polimeru (l na ostateczny produkt polimer Il. jest procesem podobnym do wulkanizacji walcowanego surowego kauczuku, podczas którego materiał plastyczny i rozpuszczalny przechodzi w produkt elastyczny i nierozpuszczalny. Sebrell oraz Dinsmore wykazali, że Neopren jest jedynym elastomerem, który w stanie wyciągniętym daje rentgenogram podobny do rentgenogramu wyciągniętego kauczuku naturalnego. Rzuca to pewne światło na budowę cząsteczek polichloroprenu . Polichloropren (l po ogrzaniu staje się nierozpuszczalny. W temperaturze pokojowej proces przemiany jest powolny, ale w temperaturze 130 OC przebiega on w ciągu pięciu minut. Proces ten przyspiesza obecność pewnych substancji, jak na przykład magnezji, tlenku cynkowego, chlorku cynkowego, chlorku żelazowego, aromatycznych amin pierwszorzędowych, jak anilina, benzydyna itp. Ustalenie wszystkich warunków potrzebnych do prowadzenia procesu na skalę przemysłową było rzeczą niezmiernie uciążliwą i długotrwałą. Niemniej jednak dokonano tego i w 1931 r. Neopren ukazał się w handlu. [hasła pokrewne: piec gazowy kondensacyjny cena , fuga do kostki brukowej , podłoga drewniana ]

Powiązane tematy z artykułem: fuga do kostki brukowej piec gazowy kondensacyjny cena podłoga drewniana