Skip to content

PORÓWNYWANIE KOSZTÓW OBIEKTÓW WZNOSZONYCH METODA UPRZEMYSLOWIONA I TRADYCYJNA

2 lata ago

342 words

PORÓWNYWANIE KOSZTÓW OBIEKTÓW WZNOSZONYCH METODĄ UPRZEMYSŁOWIONĄ I TRADYCYJNĄ. Właściwym sposobem porównywania kosztów budowli wznoszonych metodą uprzemysłowioną i metodą tradycyjną jest przyjmowanie przy tym porównywaniu wszystkich kosztów (a nie tylko części, jak to często czyni się w praktyce) obu rodzajów budownictwa, począwszy od kosztu materiałów, a skończywszy na robotach wykończeniowych. Koszty te dla obydwu rodzajów budownictwa można wyrazić następująco: Przy metodzie uprzemysłowionej Np = Sp+Pp+Tp+Mp+/p+Wp gdzie: Np – koszt obiektu, Sp – koszt materiałów służących do produkcji prefabrykatów, łącznie z transportem i składowaniem, Pp – koszt produkcji prefabrykatów, Tp – koszt transportu prefabrykatów na plac budowy (ze składowaniem i przeładunkami), Mp – koszt montażu prefabrykatów, Wp – koszt robót wykończeniowych, Ip – koszt robót instalacyjnych. Przy metodzie tradycyjnej gdzie: Ni – koszt obiektu, Si – koszt materiałów budowlanych łącznie z transportem i składowaniem, M, – koszt wszystkich robót budowlano-montażowych łącznie z robotami wykończeniowy- mi, lt – koszt robót instalacyjnych. o ekonomicznej celowości stosowania metody uprzemysłowionej decydować będzie w zasadzie spełnienie nierówności Natomiast dla całkowitego porównania efektywności określonej metody budownictwa konieczne jest dodatkowe uwzględnienie kosztów eksploatacji budynków, kosztów konserwacji oraz kosztów obiektów związanych z przewidywanymi okresami użytkowania porównywanych obiektów. Dlatego też koszt obiektu uwzględniający wszystkie te czynniki nazywany wskaźnikiem kosztów może być wyrażony wzorem gdzie: Wk – wskaźnik kosztów, Kb – koszty jednorazowe (budowy), K – koszty eksploatacji obiektu roczne łącznie z kosztami konserwacji, napraw bieżących i kapitalnych, – przewidywany okres służby budynku, L; – ilość jednostek użytkowych. Wskaźnik kosztów budowy jednostki użytkowej jest zatem wprost proporcjonalny do sumy przewidzianych kosztów budowy obiektu i kosztów eksploatacji wraz z naprawami – przez cały przewidywany okres służby budynku oraz odwrotnie proporcjonalny do przewidywanej liczby lat służby budynku i liczby jednostek użytkowych. [patrz też: extradach szczecin, pb architektura, brico gryfice ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gryfice extradach szczecin pb architektura