Skip to content

Produkcja Neoprenu

2 lata ago

218 words

Produkcja Neoprenu. W chwili obecnej, po upływie dwudziestu lat Neopren można ocenić na podstawie zdobytych w tym czasie doświadczeń. Rozwój jego był powolny, stopniowy, rozmiar jego produkcji uzależniony był od zapotrzebowania. Nigdy nie występował on jako materiał zastępczy kauczuku naturalnego; stosowano go jedynie do tych celów, do których kauczuk naturalny nie nadawał się. Planowana produkcja Neoprenu wynosiła 40000 ton rocznie. Neoprenu nie produkowano w wielu odmianach. W zależności od metod, które stosowano, otrzymywano materiał wykazujący niewielkie różnice w jego zachowaniu się. W miarę wzrostu zapotrzebowania istniejące odmiany Neoprenu musiano dostosować do potrzeb, które się wyłoniły. Zasadniczo jednak materiał pozostał ten sam. , Produkowano go zawsze jako polimer chloroprenu i dopiero w ostatnich czasach wprowadzono nowe typy, oparte na kopolimerze butadienu z chloroprenem. Obecnie Neopren jest powszechnie stosowany przez przemysł gumowy i uważa się go za jeden z materiałów podstawowych. Popularność, jaką zdobył on w przemyśle gumowym, zawdzięcza wyłącznie swoim doskonałym własnościom. Neopren wyróżnia się prawie spośród wszystkich kauczuków syntetycznych, gdyż jego przerób nie nastręcza żadnych trudności i może być prowadzony, z niewielkimi . tylko różnicami, w taki sam sposób jak kauczuk naturalny. Jest to oczywiście jego niezmiernie ważną zaletą. [przypisy: mrówka białobrzegi , brico kołobrzeg , olx leszno ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kołobrzeg mrówka białobrzegi olx leszno