Skip to content

Róznorodnosc krzemianów skalotwórczych

2 miesiące ago

124 words

W poprzednio podlanym zestawieniu uderza znaczna liczba krzemianów i glinokrzemianów o bardzo różnym składzie: od najprostszych wzorów do tak skomplikowanych, że nie podobna ująć ich w jeden ściśle ustalony stechiometrycznie wzór 1). Różnorodność krzemianów skałotwórczych podkreśla dużą rolę pierwiastków tlenu i krzemu w skorupie ziemskiej. Jest to jednaki tylko mały wycinek z ogromnej liczby krzemianów znanej w mineralogii, co świadczy o tym, że procesy powstawania skał są ograniczone co do temperatur i ciśnień w porównaniu z istniejącymi możliwościami. Zagadnienie rozmieszczenia atomów w krzemianach i glinokrzemianach zostało rozwiązane dopiero w ostatnich czasach na podstawie badań rentgenograficznych. [więcej w: Ogrzewanie podłogowe, listwa przypodłogowa biała, białe listwy przypodłogowe ]

Powiązane tematy z artykułem: białe listwy przypodłogowe listwa przypodłogowa biała Ogrzewanie podłogowe