Skip to content

Rozwój budownictwa uprzemyslowionego jest w róznych krajach istotnie rózny i zalezy nie tylko od stopnia rozwoju przemyslu w danym kraju, lecz takze czesciowo od warunków spoleczno-gospodarczych

2 lata ago

181 words

Rozwój budownictwa uprzemysłowionego jest w różnych krajach istotnie różny i zależy nie tylko od stopnia rozwoju przemysłu w danym kraju, lecz także częściowo od warunków społeczno-gospodarczych. W ustroju gospodarki uspołecznionej charakterystyczną cechą budownictwa jest jego koncentracja, w przeciwieństwie do bardziej rozproszonego budownictwa w krajach kapitalistycznych. Dla budownictwa w krajach socjalistycznych jest w szczególności charakterystyczne budownictwo mieszkaniowe nie tyle pojedynczych domów, lecz przede wszystkim całych osiedli, nowych miast, a w budownictwie przemysłowym – budowa dużych zespołów przemysłowych, a często i kombinatów przemysłowych. I ta właśnie okoliczność jest głównym sprzymierzeńcem rozwoju budownictwa uprzemysłowionego. Dlatego nawet mniejsze kraje demokracji ludowych mają lepsze warunki dla rozwoju tej metody budownictwa, niż większe, bardziej rozwinięte przemysłowo kraje kapitalistyczne. Potwierdzeniem tej tezy może być np. fakt, że gdy w krajach kapitalistycznych na określonych terenach (np. odbudowa miasta le Havre) taka koncentracja budownictwa ma miejsce, również i tam daje się obserwować stosowanie metody budownictwa uprzemysłowionego. [hasła pokrewne: nadproża prefabrykowane, olx leszno, tynk gipsowy ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproża prefabrykowane olx leszno tynk gipsowy