Skip to content
2 miesiące ago

108 words

Dla ochrony przed korozją rury żeliwne powleka się asfaltem lub smołą. Powłokę wykonuje się na gorąco, wewnątrz i na zewnątrz, bezpośrednio po próbie na hydrauliczne ciśnienie. Rury przeznaczone do budowy przewodów rozprowadzających wodę zdatną do picia nie powinny być pokrywane smołą zawierającą fenole. Ścianki rur żeliwnych powinny wytrzymywać ciśnienie do 10 at. Każda rura i kształtka o średnicy 40 -+- 750 mm jest poddawana w wytwórni próbie na ciśnienie co najmniej podwójne, tj. 20 at, rury zaś i kształtki o większych średnicach – do 15 at. [patrz też: warstwy stropodachu, tynk gipsowy, abra żory ]

Powiązane tematy z artykułem: abra żory tynk gipsowy warstwy stropodachu