Skip to content

Tak ujeta definicja budownictwa uprzemyslowionego

10 miesięcy ago

184 words

Tak ujęta definicja budownictwa uprzemysłowionego, obejmująca łącznie aspekty techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, stanowi zasadnicze wskazanie kierunków rozwoju tego budownictwa (zrealizowane w pełni w przodujących kombinatach budowy domów w ZSRR), choć nie zawsze i nie w każdych warunkach w pełni możliwe do realizacji. Podstawową cechą techniczną uprzemysłowienia budownictwa, jak wynika z powyższej definicji, jest prefabrykacja elementów budowlanych (typowych) związana z rozwojem stałych zakładów prefabrykacji, w których stworzone być mogą najlepsze warunki dla zastosowania mechanizacji kompleksowej, a także częściowej automatyzacji. Dlatego nie można np. budownictwa monolitycznego w deskowaniach ślizgowych czy przestawnych, gdzie betonowanie ścian i stropów odbywa się na samym miejscu wznoszenia budowli, zaliczać do budownictwa uprzemysłowionego sensu stricto, mimo bezspornej nowoczesności i celowości tej techniki budowania. Wreszcie podkreślić należy, że uprzemysłowienie związane jest ściśle z rozwojem unifikacji, typizacji oraz standaryzacji wymiarów i elementów, bez czego nie byłoby możliwe ograniczenie ilości typowych wyrobów i ich masowa produkcja w warunkach przemysłowych. [hasła pokrewne: pb architektura, olx leszno, tynk gipsowy ]

Powiązane tematy z artykułem: olx leszno pb architektura tynk gipsowy