Skip to content

Ten rodzaj budownictwa stwarza szczególnie korzystne warunki do zastosowania metody pracy równomiernej

2 miesiące ago

190 words

Jest bowiem oczywiste, że bez szerszego wprowadzenia na budowach, a zatem i w przedsiębiorstwie, metody pracy równomiernej nie jest możliwe w ogóle osiągnięcie rytmiczności w skali całego budownictwa. Szerokiemu wprowadzeniu metody pracy równomiernej (rytmicznej) na budowach, a zatem i w całym budownictwie sprzyja coraz większe stosowanie uprzemysłowienia budownictwa. Ten rodzaj budownictwa stwarza szczególnie korzystne warunki do zastosowania metody pracy równomiernej. Zastosowanie metody pracy równomiernej (rytmicznej) pociąga za sobą liczne korzyści niemożliwe do osiągnięcia zwykłymi metodami, nie mówiąc o metodzie improwizacji, za pomocą której w szczególności na dużych budowach w żadnym razie nie można osiągnąć tych wyników, jakie osiąga się przy metodach pracy równomiernej. Przykładowo zastosowanie metody pracy równomiernej powoduje znaczne skrócenie czasu budowy nieraz nawet dwukrotnie w stosunku do metod intuicyjnych. Wynika to stąd, że przy zastosowaniu metody pracy równomiernej nie występują przestoje brygad roboczych, przechodzą one systematycznie z działki na działkę obiektu oraz z obiektu na obiekt, co z kolei wyklucza przestoje maszyn roboczych i urządzeń. [więcej w: blog budowlany, abra żory, pb architektura ]

Powiązane tematy z artykułem: abra żory blog budowlany pb architektura