Skip to content

W tym przypadku na stopien uprzemyslowienia maja wyrazny wplyw zmiany w strukturze kosztów

2 lata ago

238 words

W tym przypadku na stopień uprzemysłowienia mają wyraźny wpływ zmiany w strukturze kosztów, mające swe źródła poza wielkością tego stopnia, wpływające zniekształcająco na wielkość stopnia uprzemysłowienia. Dlatego też słuszniejszego określenia stopnia uprzemysłowienia należy poszukiwać raczej poprzez badanie i ocenę nakładu pracy o charakterze przemysłowym w stosunku do nakładu pracy ogólnej, niezbędnej dla wzniesienia określonego obiektu. Takim sposobem mogłoby być obliczenie zmniejszonego nakładu pracy na bezpośrednim placu budowy, wyrażonego w robotnikodniówkach w stosunku do takiej samej budowli (zespołu budowli) wykonywanej tradycyjnie (tj. bez stosowania prefabrykatów). Tego rodzaju obliczenie stopnia uprzemysłowienia wydaje się być z punktu widzenia teoretycznego zarówno prawidłowe, jak i dokładne. Jednakże wadą takiego obliczenia jest konieczność przeprowadzenia go najpierw dla poszczególnych elementów, mając równocześnie ustalony wzorzec dla takiego samego obiektu w wykonaniu tradycyjnym, jak również wzorzec dla wszystkich jego elementów, np. dla fundamentów, ścian podziemia, ścian kondygnacji, stropów itp. oraz dla robót instalacyjnych i wykończeniowych. Aby uniknąć tych trudności, a zachować w pewnym sensie zasadę ogólną, proponuje się zastosować metodę obliczania stopnia uprzemysłowienia obiektu w oparciu o podział ogólnego nakładu pracy dla wzniesienia określonego obiektu uprzemysłowionego na nakład pracy o charakterze pracy przemysłowej oraz na nakład pracy pozostałej. [podobne: tarasola ceny, olx leszno, olx lubuskie ]

Powiązane tematy z artykułem: olx leszno olx lubuskie tarasola ceny