Skip to content

Wystepuje równiez czesto mieszanie samego pojecia uprzemyslowienia z jego stopniem jakosciowym

2 lata ago

284 words

Występuje również często mieszanie samego pojęcia uprzemysłowienia z jego stopniem jakościowym, który w niektórych przypadkach jest w praktyce tak nieznaczny, że dyskwalifikuje zaliczenie określonej techniki budowania do budownictwa uprzemysłowionego. Wreszcie należy podkreślić, że nie zawsze i nie w każdych warunkach stosowanie budownictwa uprzemysłowionego jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione, dlatego inne techniki budowania stosowane w racjonalnych warunkach bynajmniej nie powinny być dyskwalifikowane, co nieraz ma miejsce w praktyce. Generalnie biorąc uprzemysłowienie budownictwa polega przede wszystkim na upodobnianiu procesów produkcyjnych w budownictwie zarówno pod względem technicznym, technologicznym, jak i organizacyjnym, do procesów wytwórczych przemysłowych typu masowego (wielkoseryjnego, np. do produkcji samochodów). Wychodzące z przesłanek specyfiki procesów produkcyjnych i ich przystosowania do potrzeb produkcji budowlanej można z definiować uprzemysłowienie budownictwa, a ściśle biorąc obiektów uprzemysłowionych, w ujęciu docelowym, jako: – wyprodukowanie elementów budowlanych w zakładzie przemysłowym- (odpowiada w przemyśle fabrycznym wytwarzaniu części maszyn i zespołów poza miejscem montażu maszyny) – montaż elementów budowlanych na miejscu wbudowania (odpowiada w przemyśle montażowi maszyny, np. samochodu), – zastosowanie do wszystkich procesów wznoszenia obiektów uprzemysłowionych, a więc do procesów wytwarzania elementów budowlanych, ich transportu, montażu, robót instalacyjnych i wykończeniowych – metody pracy równomiernej (rytmicznej) wraz z zastosowaniem do kontroli ich przebiegu dyspozytorskiego systemu zarządzania oraz włączenia wszystkich tych procesów do jednego nieprzerwanego ciągu organizacyjnego (odpowiada w przemyśle metodzie pracy taśmowej), – przeprowadzenie wszystkich powyższych procesów za pomocą mechanizacji kompleksowej (z elementami częściowe j automatyzacji) (odpowiada w przemyśle zautomatyzowanym nieprzerwanym ciągom technologicznym). [hasła pokrewne: olx leszno, brico gryfice, pb architektura ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gryfice olx leszno pb architektura