Skip to content

zasadnicze szkielety krzemianów i glinokrzemianów

2 miesiące ago

127 words

Z tych dwóch zasadniczych elementów w najróżniejszych powiązaniach i ugrupowaniach zbudowane są zasadnicze szkielety krzemianów i glinokrzemianów; pozostałe pierwiastki jak: sód, potas, lit, wapń (stront, bar), magnez, żelazo, mangan i nawet glin, mieszczą się w wolnych przestrzeniach pomiędzy czworościanami i ośmiościanami Si04 i AI06, tj. są związane z tlenami. Najczęściej same czworościany są powiązane narożami, tak że atom tlenu leżący na narożu jest wspólny dla sąsiadujących ze sobą czworościanów. Te powiązania znajdują swój wyraz we wzorach chemicznych, gdyż liczba atomów tlenu staje się wtedy mniejsza i stosunek O: Si staje się mniejszy od 4. Wynosi on 2 (Si02), jeżeli wszystkie naroża są wspólne. [patrz też: mrowka gniezno, podłoga drewniana, rozmiary rur stalowych ]

Powiązane tematy z artykułem: mrowka gniezno podłoga drewniana rozmiary rur stalowych