Skip to content
2 lata ago

124 words

. Budowa skał W celu dokładnego scharakteryzowania skały niezbędna jest znajomość jej struktury i tekstury. Strukturą skały nazywamy cechy zależne od wielkości, stopnia wykształcenia i formy składników, teksturą zaś – geometryczne cechy, dotyczące ułożenia składników w przestrzeni zajmowanej przez skałę. W praktyce obydwie te cechy są zwykle objęte ogólną nazwą budowy skały. Rozróżniamy następujące najważniejsze rodzaje struktur dla poszczególnych grup skał. W strukturze skał magmowych wszystkie składniki występują w postaci kryształów, bezpośrednio stykających się ze sobą i ściśle do siebie przylegających. Struktura taka nosi nazwę krystalicznej, np. w granitach, sjenitach itp. [hasła pokrewne: brico gubin, tarasola ceny, mrówka głubczyce ]

Powiązane tematy z artykułem: brico gubin mrówka głubczyce tarasola ceny