Skip to content
2 lata ago

183 words

Rozwój Neoprenu. Neopren w początkowym okresie produkcji wykazywał wiele wad. Posiadał on silny ostry zapach, brzydką barwę oraz niedostateczną trwałość. Uważano, że braki te były spowodowane obecnością w polimerze niewielkich ilości oleistych polimerów małocząsteczkowych. Wprowadzenie nowych metod produkcji umożliwiło prawie całkowite usunięcie tych braków. Przez wiele lat Neopren otrzymywano drogą polimeryzacji w bloku; wprawdzie wprowadzono do tej metody szereg ulepszeń, nie pozwoliły one jednak całkowicie usunąć braków, które wykazywały otrzymywane produkty. Ten pierwszy produkt będący podstawowym typem tej grupy polimerów występował. pod nazwą Neopren E. Największe zmiany w produkcie wprowadziła polimeryzacja w emulsji. Zastosowanie polimeryzacji w emulsji umożliwiło otrzymywanie Neoprenu nie zawierającego produktów ubocznych, które nadawały wyrobom przykry zapach oraz brzydką barwę. Wprowadzone zmiany w produkcji Neoprenu były analogiczne do zmian wprowadzanych w innych działach polimerów syntetycznych. Ciekawe jest, że metoda polimeryzacji posiada niezmiernie duży wpływ na własności materiału oraz jego zachowanie się podczas przerobu. [patrz też: brico piła , tarasola ceny , tynk gipsowy ]

Powiązane tematy z artykułem: brico piła tarasola ceny tynk gipsowy