Skip to content

Tak ujeta definicja budownictwa uprzemyslowionego

2 lata ago

184 words

Tak ujęta definicja budownictwa uprzemysłowionego, obejmująca łącznie aspekty techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, stanowi zasadnicze wskazanie kierunków rozwoju tego budownictwa (zrealizowane w pełni w przodujących kombinatach budowy domów w ZSRR), choć nie zawsze i nie w każdych warunkach w pełni możliwe do realizacji. Podstawową cechą techniczną uprzemysłowienia budownictwa, jak wynika z powyższej definicji, jest prefabrykacja elementów budowlanych (typowych) związana z rozwojem stałych zakładów prefabrykacji, w których stworzone być mogą najlepsze warunki dla zastosowania mechanizacji kompleksowej, a także częściowej automatyzacji. Dlatego nie można np. budownictwa monolitycznego w deskowaniach ślizgowych czy przestawnych, gdzie betonowanie ścian i stropów odbywa się na samym miejscu wznoszenia budowli, zaliczać do budownictwa uprzemysłowionego sensu stricto, mimo bezspornej nowoczesności i celowości tej techniki budowania. Wreszcie podkreślić należy, że uprzemysłowienie związane jest ściśle z rozwojem unifikacji, typizacji oraz standaryzacji wymiarów i elementów, bez czego nie byłoby możliwe ograniczenie ilości typowych wyrobów i ich masowa produkcja w warunkach przemysłowych. [hasła pokrewne: pb architektura, olx leszno, tynk gipsowy ]

Powiązane tematy z artykułem: olx leszno pb architektura tynk gipsowy