Skip to content

ZADANIA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA UPRZEMYSLOWIONEGO

2 lata ago

199 words

ZADANIA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA UPRZEMYSŁOWIONEGO. KONSTRUKCJE OBIEKTÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Z PUNKTU WIDZENIA ORGANIZACJI Istotą budownictwa uprzemysłowionego, jak wiadomo z definicji tego budownictwa, jest upodobnianie jego procesów produkcyjnych zarówno pod względem technicznym, technologicznym jak i organizacyjnym do procesów wytwórczych przemysłowych typu masowego (wielkoseryjnego), realizowanych w najwyższym jego stadium rozwojowym, metodą taśmową. Dlatego też dopiero i jedynie kompleksowe powiązanie projektu technicznego, technologicznego i organizacyjnego budowli uprzemysłowionej w jednolite rozwiązanie i projektowanie elementów tego projektu w sposób równorzędny może zapewnić temu rodzajowi budownictwa, charakteryzującemu się absolutną kompleksowością, efektywność ekonomiczną, bez której budownictwo to nie mogłoby mieć przed sobą przyszłości. Świadczy to równocześnie o tym, iż w budownictwie uprzemysłowionym nie można oddzielać temat yki konstrukcji od tematyki produkcji elementów oraz od tematyki metod organizacyjnych. Budownictwo uprzemysłowione znajduje się jeszcze wszędzie, a także i u nas na etapie początkowego rozwoju. Wiele rozwiązań konstrukcyjnych tego budownictwa wprowadzonych początkowo uległo zarzuceniu, na ich miejsce powstały i nieustannie powstają rozwiązania nowe, coraz bardziej efektywne zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i ekonomicznego. [podobne: tynk gipsowy, olx radomsko, brico kołobrzeg ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kołobrzeg olx radomsko tynk gipsowy