Skip to content

Zaklady te produkowac beda „na sklad” typowe elementy wbudowywane w nastepstwie na miejscu budowy

2 lata ago

226 words

Zakłady te produkować będą na skład typowe elementy wbudowywane w następstwie na miejscu budowy. Metoda pracy równomiernej, jako przodująca w budownictwie, opanuje wszelkie procesy w budownictwie uprzemysłowionym, z którym jest nierozerwalnie związana i bez której nie jest możliwe osiągnięcie oczekiwanych efektów ekonomicznych. W wyniku wszystkich tych zmian w technologii i organizacji zanikać będą stopniowo place budowy w dzisiejszym ich rozumieniu – pełne materiałów, ludzi, maszyn i połączonego z tym niemałego zgiełku. Plac budowy ograniczy się z czasem do sieci solidnych dróg dojazdowych i urządzeń przeładunkowych, a na budowie pozostaną maszyny montażowe i maszyny do ograniczonego zakresu robót ziemnych. 11. 4. 2. OGÓLNE PROBLEMY BUDOWNICTWA UPRZEMYSŁOWIONEGO 11. 4. 2. 1. DEFINICJA BUDOWNICTWA UPRZEMYSŁOWIONEGO Mimo upływu kilkunastu lat od czasu wprowadzenia budownictwa uprzemysłowionego i mimo znacznego postępu w rozwoju teorii konstruk cji z budownictwem tym związanych, brak jest przyjętej definicji tego budownictwa, jak również sposobów oceny stopnia uprzemysłowienia. Braki te stanowią nie tylko źródło nieporozumień klasyfikacyjnych, a więc także zaliczania pewnych technik budowania nieuprzemysłowionych do uprzemysłowionych, ale co najważniejsze, uniemożliwiają obiektywną ocenę postępu w zakresie stopnia uprzemysłowienia osiąganego w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, różnych rozwiązaniach robót wykończeniowych itp. [patrz też: brico kołobrzeg, skazany na bluesa cda, nadproża prefabrykowane ]

Powiązane tematy z artykułem: brico kołobrzeg nadproża prefabrykowane skazany na bluesa cda