Skip to content

zasadnicze szkielety krzemianów i glinokrzemianów

2 lata ago

127 words

Z tych dwóch zasadniczych elementów w najróżniejszych powiązaniach i ugrupowaniach zbudowane są zasadnicze szkielety krzemianów i glinokrzemianów; pozostałe pierwiastki jak: sód, potas, lit, wapń (stront, bar), magnez, żelazo, mangan i nawet glin, mieszczą się w wolnych przestrzeniach pomiędzy czworościanami i ośmiościanami Si04 i AI06, tj. są związane z tlenami. Najczęściej same czworościany są powiązane narożami, tak że atom tlenu leżący na narożu jest wspólny dla sąsiadujących ze sobą czworościanów. Te powiązania znajdują swój wyraz we wzorach chemicznych, gdyż liczba atomów tlenu staje się wtedy mniejsza i stosunek O: Si staje się mniejszy od 4. Wynosi on 2 (Si02), jeżeli wszystkie naroża są wspólne. [patrz też: olx radomsko, podłoga drewniana, mrówka głubczyce ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka głubczyce olx radomsko podłoga drewniana