Skip to content

Zastosowanie metody pracy równomiernej wymaga w porównaniu z metoda improwizacji dokladnych obliczen analitycznych i opartych na nich harmonogramów wykonania robót

2 lata ago

172 words

Zastosowanie metody pracy równomiernej wymaga w porównaniu z metodą improwizacji dokładnych obliczeń analitycznych i opartych na nich harmonogramów wykonania robót, starannego przygotowania brygad roboczych i środków produkcji oraz systematycznej kontroli przebiegu robót realizowanych tą metodą. Przygotowanie budowy realizowanej metodą pracy równomiernej musi być na tyle wszechstronnie przemyślane, aby żadne okoliczności nie mogły naruszać zaprojektowanego przebiegu budowy. Innym podstawowym warunkiem niezbędnym przy stosowaniu metody pracy równomiernej jest dobrze zorganizowana codzienna operatywna kontrola przebiegu zaprojektowanego ciągu organizacyjnego. Kontrola ta musi być starannie zaplanowana i systematycznie realizowana, aby nie dopuszczać do zahamowań w zaprojektowanym przebiegu robót, gdyż nawet nieznaczne opóźnienia mogą naruszyć (załamać) ciąg organizacyjny pracy równomiernej. Np. niezakończenie w przewidzianym terminie robót ziemnych na określonym obiekcie uniemożliwia przejścia na ten obiekt w przewidzianym czasie brygady wykonującej fundamenty i spowoduje przerwę, która wpływa nie tylko na opóźnienie robót fundamentowych, ale i na wszystkie roboty, które następują po wykonaniu fundamentów. [więcej w: olx płock, mrówka białobrzegi, nadproża prefabrykowane ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka białobrzegi nadproża prefabrykowane olx płock